Fredsduen 

This dove of peace flies from site to site through as many countries as possible.
Please take this dove with you and put it on your web site, no links required….

Denne fredsdue flyver fra hp til hp gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.
(Husk at sætte den ind i dit eget billedarkiv)


Denne due, flyver rundt omkring hos ulandene og håber på at få tilhængere på vejen!
Duen hjælper de små børn og vil prøve at få alle til at stoppe med krig og gå ind for fred!!
Hjælp den og sæt den ind som fredssymbol på din hp og lad den gå videre!!
 

Et lille digt om den:
The white peace dove is flying in our h
earts and our minds
Its flying with peace and happiness
Its helping every needing people
In darkness its flying ass a little hope and light!
Its flying every where when there is sadness and unhappy.!